speaker-photo

Sabela Eiriz

Artista multidisciplinar que traballa principalmente coa fotografía, o vídeo e a escritura. A súa linguaxe baseáse na poética, nas posibilidades expresivas das imaxes e na hibridación de formas e formatos. Sabela presentará unha creación sobre Santa Eufemia, a única santa cristiá que estivo no inferno e volveu para contalo.

Venres, 28 xullo | 21:00 h

Venres, 28 xullo CERVO

Conferencia. Lendas e lugares míticos de Cervo

Espectáculo. Mito Cristián + videocreación

LUGAR: Capela Antiga de Santa Eufemia de Trasbar [ ver StreetView ]